Missie:

Projecthuis De Witte Vlinder wil samen met mensen die geconfronteerd worden met kansarmoede uit Herentals en omgeving kansen creƫren om hun kennis en ervaring te vergroten en dit op een positieve, transparante, stimulerende, creatieve, respectvolle en individuele manier.

Visie:

 • Wij willen een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn waar door het groepsgebeuren sociale contacten kunnen opgebouwd worden.
 • Wij willen cultuurbeleving in Herentals en omgeving toegankelijker maken voor het brede publiek, door de mogelijkheid te bieden om creatief uw grenzen te verleggen.
 • Wij willen een ruim aanbod bieden van educatie, dus vorming en begeleiding op de meest uiteenlopende vlakken en dit op verschillende niveaus en met een individuele aanpak.
 • Wij willen de digitale kloof dichten door computerlessen aantrekkelijker te maken voor mensen die niet meekunnen in deze snel evoluerende maatschappij.
 • Wij willen mensen activeren, dus werkzamer maken, door laagdrempelige educatie aan te bieden, zoals korte cursussen, workshops en vrijetijdsbesteding, om zo op een aangename, bijna onzichtbare manier, mensen te stimuleren om bij te leren.
 • Wij willen mensen helpen om zichzelf te behelpen.
 • Wij willen werken aan een positievere beeldvorming van mensen die geconfronteerd worden met kansarmoede.
 • Voor onze werking doen wij beroep op vrijwilligers die van binnen en buiten de doelgroep komen.

Doelstellingen:

 • We willen een vereniging zijn waar mensen centraal staan.
 • Wij willen mensen actiever maken in de vereniging, thuis en in de maatschappij.
 • Wij willen mensen helpen om hun zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, doorzettingsvermogen, wilskracht, weerbaarheid en vertrouwen in mensen, te vergroten.
 • Wij willen het positief denken promoten.
 • Wij willen ons artistiek regelmatig presenteren in eigen kring, maar ook in de toekomst aan een ruimer publiek.
 • Doorstroming naar de culturele en educatieve mogelijkheden die reeds veelvuldig in Herentals aanwezig zijn.
 • Positieve beeldvorming van mensen die geconfronteerd worden met kansarmoede naar de maatschappij toe stimuleren en zo uitsluiting verminderen.

Waarden:

De waarden van een organisatie worden weerspiegeld in haar organisatiecultuur, in haar werkmethodes en in het gedrag van elke medewerker. Ze evolueren met de groei en de prioriteiten van de organisatie.

De voornaamste waarden waar wij voor staan zijn:

 • Respect voor alle medemensen.
 • Inzet naar ieders vermogen
 • Ruimte voor talent: Iedereen in onze organisatie kan zijn creativiteit de vrije loop laten en zijn capaciteiten ontwikkelen.
 • Samenwerking, initiatiefneming en vernieuwing worden voortdurend aangemoedigd.
 • Transparante werking op alle niveaus.
 • Positieve ingesteldheid.
 • Eerlijkheid en oprechtheid
 • Gelijkwaardigheid